ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ INNJOBS.NET ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πραγματοποιήθηκε στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς  παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ανθρωπίνου Δυναμικού innjobs.net από τον ιδρυτή της, κύριο Αργύρη Νταουλιάρη