Νέα συνεργασία Innjobs.net με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Η Innjobs.net έχει δημιουργήσει στον τουρισμό και ειδικά στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, ένα εργαλείο ευρέσεως ανθρωπίνου δυναμικού, στοχευμένο σε όλες τις ειδικότητες του ξενοδοχείου, για όλη την Ελλάδα, ανά περιοχή, ανά ηλικία, ανά φύλο, ανά τιμολογιακή πολιτική. Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην τουριστική βιομηχανία με την εγγραφή τους στην πλατφόρμα Innjobs.net, γίνονται μέλη, αποκτούν τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης και μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της.

Με στόχο την ενίσχυση των ασθενέστερων ομάδων και την ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο, o όμιλος για την UNESCO Πειραιά & Νήσων προχωρά σε συνεργασία με την Σχολή τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Η συνεργασία προβλέπει την δωρεάν εκπαίδευση ανέργων σε θεματικές οι οποίες σχετίζονται με την εξυπηρέτηση και φιλοξενία των επισκεπτών. Σκοπός του προγράμματος είναι να στελεχωθούν ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις με βοηθητικό προσωπικό που θα προέρχεται από τους κόλπους του ομίλου για την UNESCO Πειραιά & Νήσων. Πολύτιμος αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι η εταιρεία innjobs.net, η οποία θα αναλάβει την προετοιμασία των βιογραφικών των καταρτιζόμενων και την υποστήριξή τους στην διαδικασία των συνεντεύξεων.

Πληροφορίες: info@innjobs.net