Νέα συνεργασία Innjobs.net με την Synergic Software

Η Innjobs.net έχει δημιουργήσει στον τουρισμό και ειδικά στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, ένα εργαλείο ευρέσεως ανθρωπίνου δυναμικού, στοχευμένο σε όλες τις ειδικότητες του ξενοδοχείου, για όλη την Ελλάδα, ανά περιοχή, ανά ηλικία, ανά φύλο, ανά τιμολογιακή πολιτική. Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην τουριστική βιομηχανία με την εγγραφή τους στην πλατφόρμα Innjobs.net, γίνονται μέλη, αποκτούν τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης και μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της.
Η Synergic Software ιδρύθηκε το 2005 με βασικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών εξειδικευμένου λογισμικού. Σκοπός της είναι η υποστήριξη της δράσης και ανάπτυξης των οργανισμών ή εταιρειών που συνεργάζονται μαζί τους, βοηθώντας στην κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών τους και στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού (Συστήματα Διαχείρισης Εταιρικού Περιεχομένου και διαδικτυακές πύλες για οργανισμούς του δημοσίου τομέα και ιδιωτικού τομέα, Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης (MIS), Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης , Συστήματα Διαχείρισης Έργων Κοινοτικών Ενισχύσεων και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Η συνεργασία των δύο εταιρειών συνδυάζεται με την δημιουργία της Innjobs.net, από την synergic σε τεχνικό επίπεδο προγραμματισμού και υλοποίησης και την Innjobs.net να είναι πλέον σε εμπορικό επίπεδο ένα από τα μεγαλύτερα οικοσυστήματα στον τουρισμό.

Πληροφορίες: info@innjobs.net