Η Innjobs.net μέλος του ΣΕΤΕ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΤΕ Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Innjobs.net

Στο δίκτυο μελών του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΣΕΤΕ ανήκει από τον Ιούνιο η πρώτη ελληνική διαδικτυακή πλατφόρμα ανθρώπινου δυναμικού Innjobs.net, επιδιώκοντας την αξιοποίηση των ευκαιριών δικτύωσης και ενημέρωσης, που προσφέρει ο Σύνδεσμος στα μέλη του, συμβάλλοντας στην ποιοτική αναβάθμιση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού.

Η Innjobs.net έχει δημιουργήσει στον τουρισμό και ειδικά στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, ένα εργαλείο ευρέσεως ανθρωπίνου δυναμικού, στοχευμένο σε όλες τις ειδικότητες του ξενοδοχείου, για όλη την Ελλάδα, ανά περιοχή, ανά ηλικία, ανά φύλο, ανά τιμολογιακή πολιτική. Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην τουριστική βιομηχανία με την εγγραφή τους στην πλατφόρμα Innjobs.net, γίνονται μέλη, αποκτούν τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης και μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της.

Επιπλέον η Innjobs.net προχωρά σε συνεργασία με την TUV HELLAS-NORD GROUP για την πιστοποίηση 6 ειδικοτήτων εργαζομένων στον τουρισμό. Πρόκειται για μία καινοτόμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πιστοποίηση, με στόχο την ενίσχυση των εργασιακών δεξιοτήτων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.