Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους Εκθέτες και τους Χρυσούς Χορηγούς που στηρίξαν την Innjobs.day 2023