Δελτίο Τύπου Νέα Συνεργασία του IST College με την Ιnnjobs.net

H Σχολή Τουρισμού του IST College ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με την Innjobs.net, την πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα ανθρώπινου δυναμικού για εργοδότες και εργαζόμενους στον χώρο του τουρισμού και των ξενοδοχείων, έχοντας ως στόχο την άμεση διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας του Τουριστικού Κλάδου.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα:

  • Σε επίπεδο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, καθώς αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Τουριστικών επιχειρήσεων, με το σχεδιασμό εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

  • Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση Θεματικών Εκδηλώσεων με στόχο τη δικτύωση και την ενημέρωση σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, τις σύγχρονες τάσεις και τις εξελίξεις στη Τουριστική αγορά.
  • Στη Δικτύωση, όπου αξιοποιώντας το δίκτυο των δύο φορέων παρέχει άμεσα στους συμμετέχοντες και τους αποφοίτους του IST College τη σύνδεση με την αγορά εργασίας του Τουριστικού κλάδου.

Το IST College δεσμεύεται να παρέχει προγράμματα σπουδών υψηλού επιπέδου προετοιμάζοντας του φοιτητές για την ανταγωνιστική αγορά εργασίας του Τουρισμού όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη από εξειδικευμένα και καταρτισμένα στελέχη με αυξημένες δεξιότητες και γνώσεις.

Παρακάτω θα βρείτε τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα του IST College:

Σύντομο Προφίλ του IST

Το ΙST ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα είναι ένα πολυδύναμο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Σε συνεργασία με διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού το IST προσφέρει Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών, ευέλικτα προγράμματα Supported Distance Learning, καθώς και προγράμματα Δια Βίου Μάθησης όπως σεμινάρια, professional diplomas και προγράμματα ενδοεταιρικής εκπαίδευσης τα οποία πιστοποιούνται από την ACTA (Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

Οι βασικοί ακαδημαϊκοί τομείς-τμήματα στους οποίους δραστηριοποιείται το IST Collegeείναι:

  • Επιχειρησιακές & Οικονομικές Επιστήμες
  • Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Σπουδές
  • Επιστήμη Υπολογιστών-Πληροφορική
  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες – Ψυχολογία

Στοιχεία Επικοινωνίας:

IST College

Λ. Συγγρού 68

117 42 Αθήνα

Τηλ: 210 4822222

e-mail: info@ist.edu.gr

website: www.ist.edu.gr

Facebook: IST College @college.IST

Instagram: @ist_college

Linkedin: IST College

YouTube: ISTCollegeAthens