Συχνές Ερωτήσεις

Πως πραγματοποιώ την εγγραφή μου στην πλατφόρμα;

Εγγραφή Εργαζομένου:

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί με 2 τρόπους:

1. Συμπληρώνοντας τη φόρμα που εμφανίζεται.

Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του και επιλέγει Εγγραφή για να προχωρήσει.

2. Χρησιμοποιώντας το λογαριασμό του σε κάποιο από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, LinkedIn ή Twitter.

Παρακάτω περιγράφονται τα πεδία του κάθε βήματος της φόρμας εγγραφής:

1. Προσωπικά Στοιχεία

· Όνομα – υποχρεωτικό

Προσυμπληρωμένο από την αρχική φόρμα εγγραφής.

· Επώνυμο – υποχρεωτικό

Προσυμπληρωμένο από την αρχική φόρμα εγγραφής.

· Ημερομηνία Γέννησης – υποχρεωτικό

· Φύλο – υποχρεωτικο

Προσυμπληρωμένο σε περίπτωση επιλογής εγγραφής μέσω κοινωνικού δικτύου.

· Εθνικότητα – υποχρεωτικό

Επιλογή από λίστα

1. Στοιχεία Επικοινωνίας

· Email – υποχρεωτικό

Προσυμπληρωμένο από την αρχική φόρμα εγγραφής.

· Όνομα Χρήστη – υποχρεωτικό

Προσυμπληρωμένο σε περίπτωση επιλογής εγγραφής μέσω κοινωνικού δικτύου.

· Τηλέφωνο – υποχρεωτικό

· Διεύθυνση – υποχρεωτικό

Κατά τη συμπλήρωση της διεύθυνσης, εμφανίζονται αυτόματα στο χρήστη προτεινόμενες επιλογές ανάλογα με το τι έχει πληκτρολογήσει. Ο χρήστης επιλέγει την επιθυμητή διεύθυνση.

· Πόλη – υποχρεωτικό

Συμπληρώνεται αυτόματα από την επιλογή της διεύθυνσης.

· Ταχυδρομικός Κώδικας – υποχρεωτικό

Συμπληρώνεται αυτόματα από την επιλογή της διέυθυνσης.

· Νομός

Συμπληρώνεται αυτόματα από την επιλογή της διεύθυνσης.

· Μπορώ να μετακινηθώ

Ένδειξη για το αν ο χρήστης μπορεί να μετακινηθεί από την πόλη που όρισε παραπάνω.

· Skype

· Viber

· Άμεσα Διαθέσιμος

1. Πληροφορίες Προφίλ

· Τομέας Απασχόλησης – υποχρεωτικό

Επιλογή από λίστα (Ξενοδοχεία ή Μαζική Εστίαση).

· Ειδικότητα – υποχρεωτικό

Επιλογή από λίστα.

· Εμπειρία – υποχρεωτικό

Επιλογή από λίστα.

· Γλώσσες – υποχρεωτικό

Επιλογή από λίστα που εμφανίζεται σε παράθυρο. Ο χρήστης μπορεί να κάνει παραπάνω από μία επιλογές.

· Μικτές Απολαβές Ανά Ημέρα

Η επιλογή γίνεται μετακινώντας το slider στην επιθυμητή τιμή.

· Τι Με Χαρακτηρίζει – υποχρεωτικό

Επιλογή από λίστα.

· Τι Ξέρω Να Κάνω – υποχρεωτικό

Επιλογή από λίστα.

2. Φωτογραφία & Βίντεο

· Η Φωτογραφία Μου – προαιρετικό

Προσυμπληρωμένο σε περίπτωση επιλογής εγγραφής μέσω κοινωνικού δικτύου.

Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει τη φωτογραφία του κάνοντας κλικ στο κουμπί Φορτώστε τη φωτογραφία σας ή να τραβήξει μία κάνοντας κλικ στο κουμπί Τραβήξτε φωτογραφία (εφόσον η συσκευή που χρησιμοποιεί διαθέτει κάμερα).

Αφού συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία της φόρμας ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί Ολοκλήρωση Εγγραφής και του εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Εγγραφή Εργοδότη:
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί με 2 τρόπους:

1.Συμπληρώνοντας τη φόρμα που εμφανίζεται.

2.Χρησιμοποιώντας το λογαριασμό του σε κάποιο από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, LinkedIn ή Twitter.

Παρακάτω περιγράφονται τα πεδία της φόρμας εγγραφής:

· Όνομα – υποχρεωτικό

· Επώνυμο – υποχρεωτικό

· Email – υποχρεωτικό

· Όνομα Χρήστη – υποχρεωτικό

· Τηλέφωνο – υποχρεωτικό

· Ονομασία Επιχείρησης – υποχρεωτικό

· Διεύθυνση Επιχείρησης – υποχρεωτικό

Κατά τη συμπλήρωση της διεύθυνσης, εμφανίζονται αυτόματα στο χρήστη προτεινόμενες επιλογές ανάλογα με το τι έχει πληκτρολογήσει. Ο χρήστης επιλέγει την επιθυμητή διεύθυνση.

· Πόλη – υποχρεωτικό

Συμπληρώνεται αυτόματα από την επιλογή της διεύθυνσης.

· Ταχυδρομικός Κώδικας – υποχρεωτικό

Συμπληρώνεται αυτόματα από την επιλογή της διέυθυνσης.

· Θέση Στην Επιχείρηση – υποχρεωτικό

· Τομέας Δράσης – υποχρεωτικό

Επιλογή από λίστα.

·Φωτογραφία

Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει το λογότυπο της εταιρίας του κάνοντας κλικ στο κουμπί Φορτώστε το λογότυπο σας

Με ποιους τρόπους μπορώ να πληρώσω;
  • Πληρωμή μέσω Paypal Επιλέγοντας πληρωμή μέσω Paypal, το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στη σελίδα του Paypal όπου συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και πραγματοποιεί την πληρωμή.
  • Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα (Alpha e-commerce)
  • Πληρωμή μέσω SMS