Νομική Σημείωση

Innjobs.net είναι η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα ανθρώπινου δυναμικού στον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό τουριστικό κλάδο. Απευθύνεται σε όλους τους εν ενεργεία ξενοδοχοϋπαλλήλους, στους άνεργους, στους φοιτητές του τουριστικών επαγγελμάτων, που τους ενδιαφέρει να υπάρχει το βιογραφικό τους σε έναν ιστότοπο που συμμετέχουν ενεργά ενδιαφερόμενοι του τουριστικού κλάδου, εργοδότες και εργαζόμενοι ενώ είναι στοχευμένη σε όλες τις ειδικότητες του ξενοδοχειακού χώρου και είναι άνω των 18 ετών. Παράλληλα απευθύνεται άμεσα και με ταχύτητα στους εργοδότες οι οποίοι με την δωρεάν εγγραφή τους, δημιουργούν το προφίλ τους και μπορούν να δέχονται βιογραφικά, ενώ με την αγορά πακέτων μέσα από την πλατφόρμα, μπορούν να δημοσιεύουν αγγελίες και να βρίσκουν εργαζομένους  επικοινωνώντας μαζί τους μέσω τηλεφώνου, e-mail, Skype, βιντεοκλήσης.

Πριν εισέλθετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους πιο κάτω αναγραφόμενους γενικούς και ειδικούς όρους καθώς και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στην χρήση της και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς , δεδομένου ότι η χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.innjobs.net συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς .Η εγγραφή σας είναι εθελοντική . Οι χρήστες μπορούν να μελετούν ελεύθερα την ιστοσελίδα χωρίς να απαιτείται εγγραφή . Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής ο χρήστης θα λάβει επιβεβαίωση εγγραφής μέσω του e-mail του. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην αποδεχτούμε να συνάψουμε οποιαδήποτε συναλλαγή με άτομα κάτω των 18 ετών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ KATA TO NOMO : «INNJOBS IKE»


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : Νταουλιάρης Αργύρης


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : Νταουλιάρης Αργύρης

Παρακαλούνται θερμά οι επισκέπτες και τα μέλη της «Innjobs» να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ :

Δεσμευτικότητα

Οι παρακάτω όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.innjobs.net, η οποία στο παρακάτω κείμενο θα αναφέρεται ως «Innjobs».

Η Innjobs» σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «INNJOBS IKE», η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Εταιρεία».
Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/μέλος στην Εταιρεία είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός εάν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση Δημόσιας Αρχής.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: Ο Κωδικός Εισόδου (username) και ο προσωπικός μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής τους, θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίησή μας, διαφορετικά το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας δεν ευθύνεται για την χρήση τους από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τους κωδικούς σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε την χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ:

Θα εμφανίζεται φόρμα η οποία θα ζητά να συμπληρωθεί το e-mail προκειμένου να σας αποσταλεί σύνδεσμος που θα ζητήσει νέο συνθηματικό.

Η εγγραφή σας μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Α) Συμπληρώνοντας την φόρμα και επιλέγοντας την εγγραφή


Β) Χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας σε κάποιο από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Linkedin , Twitter, Google.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες της www.innjobs.net είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα στοιχεία αυτά οικειοθελώς και με ελεύθερη βούληση δηλώνονται από εσάς και αναρτώνται στην πλατφόρμα από εσάς, και πρέπει να είναι αληθή και πραγματικά.

Η αποδοχή των όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη / χρήστη στην «Innjobs». Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη / επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του / της στην « Innjobs» ειδοποιώντας σχετικά τον διαχειριστή της.

Η «Innjobs» διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Είναι επιβεβλημένο οι όροι που αναφέρονται να είναι σύννομοι και επικαιροποιημένοι, καθώς επίσης και να εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας επιλεχτεί από το χρήστη (facebook, twitter κλπ). Συνεπώς συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του χρήστη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου της « Innjobs» (έγγραφα, κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Το όνομα χώρου (domain name) www.innjobs.net είναι νομότυπα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και ως εκ τούτου προστατεύεται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ ως όνομα χώρου (domain name). Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της «Innjobs» και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή από τους διαχειριστές της «Innjobs» ότι κάποιο μέλος (δωρεάν ή με συνδρομή) προχωρεί σε συστηματική εξαγωγή, χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα, του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων του, οι διαχειριστές της «Innjobs» δύνανται να απενεργοποιήσουν το λογαριασμό του χωρίς προειδοποίηση, ενώ επιφυλάσσονται για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου νομίμου δικαιώματός τους.

Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της «Innjobs». Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Επιχείρηση ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Επιχείρησης ή/και του www.innjobs.net και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ένα μέρος των εικόνων που χρησιμοποιούνται στις ειδήσεις μας προέρχονται από την ιστοσελίδα chutter stock, οι οποίες χρησιμοποιούνται με βάση ειδική άδεια (license), χωρίς να θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο το ηθικό δικαίωμα τους. Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αναδημοσίευσή τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ INNJOBS

H INNJOBS και η Εταιρεία δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτό ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της «Innjobs» παρέχονται ‘‘ως έχουν’’. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση εκ μέρους της ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους της «Innjobs» για την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων ,των βιογραφικών, φωτογραφιων, σελίδων και υπηρεσιών ή τα αποτελέσματά τους. Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της «Innjobs» πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη.

Η INNJOBS ενδέχεται να δημοσιεύει ορισμένες ανακοινώσεις, δικαιολογητικά, νόμους, δικαστικές αποφάσεις και άλλα νομικής φύσεως έγγραφα με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών και χρηστών του. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση εκ μέρους της INNJOBS ή/και της Εταιρείας αναφορικά με την καταλληλότητα, την πληρότητα, την έλλειψη λαθών ή την επάρκεια των εγγράφων αυτών. Η εταιρεία εναρμόνισε τους ορους της σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, και στους ορους του όπως ισχύουν και νόμιμα εφαρμόζονται.

Όσον αφορά τις λίστες με επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου που παρέχονται στην «Innjobs», αυτές καταρτίζονται με βάση τα στοιχεία που παρέχουν οι ίδιοι. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία τους βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τους ίδιους, ενώ αποτελεί υποχρέωση του εκάστοτε επαγγελματία να καταχωρεί αλλά και να ελέγχει ότι τα στοιχεία του είναι ορθά και ακριβή, καθώς και να τα επικαιροποιει. Η «Innjobs» δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και την εν γένει καταλληλότητα των επαγγελματιών αυτών, καθώς και την απουσία ενδεχομένων λαθών/ανακριβειών στα στοιχεία τους.

Προκειμένου να διασφαλιστεί το περιβάλλον της «Innjobs», η ασφάλεια των πληροφοριών της και των δεδομένων χρήστη, ζητούνται από τους εργοδότες ορισμένες πληροφορίες κατά την εγγραφή τους, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται δημόσια, αλλά μόνο εάν υπάρχει ανάγκη επαλήθευσης των δεδομένων τους ή/και την επαγγελματική τους ικανότητα. Απαγορεύεται αυστηρά η εγγραφή ως ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ατόμων που δεν έχουν αυτή την ιδιότητα. Η «Innjobs»  έχει τη δυνατότητα να υποβάλει προειδοποίηση σε μέλος που είναι ύποπτο ότι δεν είναι ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ, ενώ μπορεί να διαγράψει, χωρίς προειδοποίηση και αποζημίωση στο περίπτωση ήδη πληρωμένης συνδρομής, όποιο μέλος διαπιστωθεί ότι δεν έχει την παραπάνω ιδιότητα. Παράλληλα, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια προς την κατεύθυνση της εξακρίβωσης των στοιχείων των μελών αυτών και της ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων και αρχών.

Επίσης η «Innjobs» δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση πληρωμής με την κάρτας σας όταν η Τράπεζα (η άλλος Οργανισμός) με την οποία συνεργάζεστε συλλέγει στατιστικά στοιχεία η στοιχεία για την «διακίνηση» των χρημάτων που αφορούν κυρίως φορολογικά θέματα για το Δημόσιο και την εκαστοτε Κυβέρνηση.

Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη ευθύνη της «Innjobs», σε σχέση με το περιεχόμενο της και την χρήση όπως ο χρήστης επιλέξει , και ο ίδιος δίνει την συγκατάθεση του επιλέγοντας την εγγραφή του ,δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 100,00 ευρώ.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη σας

ΓΙΑ ΤΗΝ INNJOBS ΝΕΤ