Μήνας: Οκτώβριος 2019

 • Συνεργασία Πανεπιστημίου Πειραιώς με την Innjobs

  Συνεργασία Πανεπιστημίου Πειραιώς με την Innjobs

  Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προχώρησε σε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Innjobs.net, την εξειδικευμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα ανθρώπινου δυναμικού για εργοδότες και εργαζόμενους στο χώρο των ξενοδοχείων και του τουρισμού. Σκοπός της συνεργασίας είναι η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με απτά αποτελέσματα για τους σπουδαστές και τους αποφοίτους του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Όπως δήλωσε ο καθηγητής Άγγελος…

 • Συνεργασία Πανεπιστημίου Πειραιώς με την Innjobs

  Συνεργασία Πανεπιστημίου Πειραιώς με την Innjobs

  Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προχώρησε σε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Innjobs.net, την εξειδικευμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα ανθρώπινου δυναμικού για εργοδότες και εργαζόμενους στο χώρο των ξενοδοχείων και του τουρισμού. Σκοπός της συνεργασίας είναι η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με απτά αποτελέσματα για τους σπουδαστές και τους αποφοίτους του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Όπως δήλωσε ο καθηγητής Άγγελος…

 • Συνεργασία Πανεπιστημίου Πειραιώς με την Innjobs

  Συνεργασία Πανεπιστημίου Πειραιώς με την Innjobs

  Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προχώρησε σε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Innjobs.net, την εξειδικευμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα ανθρώπινου δυναμικού για εργοδότες και εργαζόμενους στο χώρο των ξενοδοχείων και του τουρισμού. Σκοπός της συνεργασίας είναι η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με απτά αποτελέσματα για τους σπουδαστές και τους αποφοίτους του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Όπως δήλωσε ο καθηγητής Άγγελος…