Συνεργασία της Innjobs με τον Όμιλο Επιχειρήσεων Άποψη σε νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Υπουργείο Τουρισμού

Η No1 πλατφόρμα ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα του τουρισμού InnJobs και ο Όμιλος Επιχειρήσεων ΑΠΟΨΗ που δραστηριοποιείται στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης συνεργάζονται για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Υπουργείο Τουρισμού.

Συμπληρώστε τώρα τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ένας σύμβουλος σταδιοδρομίας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας σε όποια περιφέρεια της χώρας κατοικείτε ή εργάζεστε.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2104629300

Δικαιούχοι στο πρόγραμμα είναι όσοι διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης και ανήκουν σε μια από τις επόμενες κατηγορίες:

-Εποχικά εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων

-Πρόσκαιρα άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι του τομέα του τουρισμού

-Εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19