Συνεργασία Πανεπιστημίου Πειραιώς με την Innjobs


Στη φωτογραφία με τον Άγγελο Κότιο, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς ο Αργύρης Νταουλιάρης, ιδρυτής της Ιnnjobs και η Δρ. Γεωργία Ζούνη, Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΑ Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προχώρησε σε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Innjobs.net, την εξειδικευμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα ανθρώπινου δυναμικού για εργοδότες και εργαζόμενους στο χώρο των ξενοδοχείων και του τουρισμού. Σκοπός της συνεργασίας είναι η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με απτά αποτελέσματα για τους σπουδαστές και τους αποφοίτους του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Όπως δήλωσε ο καθηγητής Άγγελος Κότιος, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς “Στο πλαίσιο της διασύνδεσης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την αγορά εργασίας των ξενοδοχείων και του τουρισμού, προχωρήσαμε σε συμφωνία συνεργασίας για μία καινοτόμο μέθοδο προώθησης στον κόσμο της εργασίας, αποφοίτων του Πανεπιστημίου μας.

Όπως δήλωσε ο κ. Αργύρης Νταουλιάρης, ιδρυτής της Ιnnjobs “Με τη συνεργασία αυτή προσδοκούμε να προσφέρουμε σημαντικές ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας του ξενοδοχειακού και τουριστικού κλάδου για τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η συνεργασία μας θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει πολλαπλά και αμφίπλευρα οφέλη, εναρμονισμένα με την αποστολή μας ως Innjobs: να δώσουμε μία νέα δυναμική στον κλάδο του Τουρισμού, με ξενοδοχεία που θα στελεχώνονται από ικανούς και εφοδιασμένους με κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες επαγγελματίες, που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κλάδου με τελικό στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.”