ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : F&B MANAGEMENT / F&B COST CONTROL

«Εργασιακές σχέσεις & Εργασιακές συνθήκες την εποχή του κορονοϊού»

Διεύθυνση

Πανεπιστημιου 63, 105 64, Αθηνα

Τηλέφωνο

+30 2102204187