Σεμινάριο στην Κέρκυρα με την συνεργασία του Silicon Urban

Είμαστε ενθουσιασμένοι να μοιραστούμε την επιτυχία του εξαιρετικού σεμιναρίου ”Hotel management & FB” που πραγματοποιήσαμε στην Κέρκυρα, μια συνεργασία της InnJobs, του Silicon Urban Ecosystem και του IST College!

**Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία αυτού του εξαιρετικού σεμιναρίου!

Μαζί, σχηματίζουμε το μέλλον της καινοτομίας και της εκπαίδευσης.