ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ INNJOBS.NET ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ